Възникналият срив в системата на ГКПП с Република Румъния от румънска страна вече е преодолян.

Преминването на товарни автомобили е възстановено.