Уважаеми колеги,
Скъпи приятели,

Във връзка с избирането на нови органи на управление в Европейския парламент и Европейската комисия и с предстоящата последна фаза на законодателния процес по приемането на Мобилен пакет бяха проведени редица срещи с транспортните дружества в страната, на които бяха поставени на обсъждане действията, които следва да бъдат предприети от транспортния бранш в защита на правата и законните интереси на превозвачите. Набелязани и обсъдени бяха конкретни бъдещи стъпки за ограничаване на последствията от небалансирани и дискриминационни законодателни промени, засягащи превозвачите от Централна и Източна Европа и в частност Република България.

Информираме Ви, че СМП сключи рамково споразумение за сътрудничество с консултантско дружество в Брюксел. Целта на споразумението е провеждането на срещи, разговори и инициативи за разпространяване позицията на българския транспортен сектор, както и запознаване на обществеността в Европейския съюз с последиците от евентуалното приемане на Мобилния пакет в така предложения вариант.

За постигане на положителен резултат за всички транспортни фирми в страната е необходимо да бъде събрана сума за обезпечаване на тази инициатива.

Всяка фирма, която желае да се включи, ще получи проформа фактура за плащане от СМП, като размерът на сумата ще се определя въз основа на броя притежавани от фирмата заверени копия на лиценза на Общността. За всяко копие ще се начислява еднократно сумата от 30лв. без ДДС.

(Например, фирма Х притежава 20 бр. копия х 30лв. = 600лв. Обща сума за плащане 720 лв. с ДДС)

След получаване на фактурата сумата следва да се преведе по специално създадената за тази цел банкова сметка:

IBAN: BG71RZBB91551085324131
Валута: BGN
BIC: RZBBBGSF
Банков клиент: СНЦ Съюз на международните превозвачи гр. Пловдив
Банка: Райфайзенбанк ЕАД

Основание за плащане: Набиране на средства за осъществяване целите във връзка с Мобилен пакет

Управителният съвет гарантира за точното и прозрачно разходване на събраните по горната сметка средства.

Искрено вярваме, че с общи усилия ще успеем да спасим нашите фирми от фалит и ще продължаваме да се развиваме успешно както до този момент.

Управителен съвет