Уважаеми колеги, информираме Ви, че на 20.04.2024г. АПИ публикува изменения на вътрешните правила за кандидатстване за държавна помощ, както и в приложенията към тях.

Основните изменения са следните :

-Срокът за кандидатстване е удължен до 30.04.2024г.

-Приложение 3 – таблица за платени тол такси, задължително се изпраща в ел. формат, позволяващ обработка. Ако вече сте го изпратили в хартиен формат, трябва да го изпратите допълнително по входящ номер на посочените от АПИ ел. пощи :

delovodstvo@api.bg или info@bgtoll.bg

При липса на входящ номер, изпратете отново целия комплект от документи :

заявление – приложение 1, декларация – приложение 2 и таблица – приложение 3.

-Не се изискват доказателства за направените плащания към приложение 3.

-Отпада задължението за изискване на удостоверение за наличие и/или липса на задължения към общините.