На пленарното заседание на Европейския парламент от 04.07.2018 г. членовете на ЕП отхвърлиха предложените изменения в Пакет мобилност (правилата за командироване, време на управление и почивка на водачите, както и достъпа до професията и до пазара) и ги върнаха в Комисията пo транспорт за преразглеждане.

Ето някои от ключовите моменти, по които беше гласувано:

Евродепутатите гласуваха в полза на предложението за осовбождаване на транспортния сектор от Директивата за командироване до влизането в сила на специфични правила.

По отношение на времето за управление и почивка беше гласувано в полза запазването на правото на водача да избере дали да ползва у дома или на друго място седмичната си почивка на всеки три последователни седмици.

Спорно остана предложението нормалната седмична почивка и намалената седмична почивка да могат да се ползват в превозното средство, когато то е неподвижно, разполага с подходящи условия за спане за всеки водач и е паркирано на сертифициран паркинг.

Депутатите гласуваха против предложението превозното средство да се завръща на всеки три седмици в държавата членка по установяване за поне едно натоварване или разтоварване.

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент трите доклада бяха върнати за преразглеждане в транспортната комисия, като последиците за фирмите, извършващи медународни автомобилни превози на стоки, са продължаване на действието на досегашните правила относно командироването на водачите, времето за управление и за почивка и достъпа до професията и до пазара.