Евродепутатите гласуваха относно числения състав на 20-те парламентарните комисии и 2-те подкомисии. Техният състав беше потвърден от политическите групи по-късно същия ден (03.07).

След гласуването в пленарна зала в сряда, деветият законодателен мандат на Европейския парламент ще запълни комисиите и подкомисиите със следния числен състав (таблицата по-долу).

 

Може да намерите имената на 17-имата български евродепутати, които ще бъдат постоянни членове в 12 постоянни комисии и подкомисии на ЕП:

AFET Външни работи 71 Александър Йорданов (ЕНП)

Сергей Станишев (С&Д)

Илхан Кючюк (Renew Europe)

AGRI Земеделие и развитие на селските райони 48
BUDG Бюджети 41
CULT Култура и образование 31 Асим Адемов (ЕНП)

Андрей Слабаков (ЕКР)

DEVE Развитие 26
ECON Икономически и парични въпроси 60
EMPL Заетост и социални въпроси 55 Радан Кънев (ЕНП)

Атидже Алиева-Вели (Renew Europe)

ENVI Oколна среда, обществено здраве и безопасност на храните 76
IMCO Вътрешен пазар и защита на потребителите 45 Андрей Ковачев (ЕНП)
INTA Международна търговия 41
ITRE Промишленост, изследвания и енергетика 72 Ева Майдел (ЕНП)

Иво Христов (С&Д)

Искра Михайлова (Renew Europe)

JURI Правни въпроси 25 Ангел Джамбазки (ЕКР)
LIBE Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 68 Емил Радев (ЕНП)

Елена Йончева (С&Д)

REGI Регионално развитие 43 Андрей Новаков (ЕНП)

Цветелина Пенкова (С&Д)

TRAN Транспорт и туризъм 49 Петър Витанов (С&Д)
AFCO Конституционни въпроси 28
PECH Рибно стопанство 28
PETI Петиции 35 Радан Кънев (ЕНП)

Емил Радев (ЕНП)

FEMM Права на жените и равенството на половете 35
CONT Бюджетен контрол 30 Цветелина Пенкова (С&Д)
DROI Права на човека (подкомисия) 30
SEDE Сигурност и отбрана (подкомисия) 30 Елена Йончева (С&Д)

 

Правила относно състава на комисиите

Според Правилника за дейността на ЕП (член 209 бе изменен при последното преразглеждане), съставът на неговите комисии и подкомисии трябва, доколкото е възможно, да отразява състава на Парламента.

Пропорционалното разпределение на местата в дадена комисия между политическите групи трябва да бъде най-близкото съответно цяло число, като Председателският съвет (т.е. председателя на ЕП и лидерите на политическите групи), отговаря за разрешаването на спорове сред групите свързани с пропорционалната тежест.

Политическите групи и независимите членове решават вътрешно кого да определят за всяка комисия и подкомисия. Размяната на места между групи не е позволена.

 

Избрани членове на комисии

Няколко часа след гласуването, пленарната зала получи официално известие от политическите групи и независимите членове относно начина, по който ще бъдат представени в комисиите и подкомисиите. Пълният списък с членовете е достъпен тук. Председателите на комисиите и подкомисиите ще бъдат избрани на техните учредителните заседания.

Политическите групи следва допълнително да съобщят имената на заместник- членовете си в комисиите.

 

https://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20190627IPR55412?fbclid=IwAR3RHrEtCEX6Sv-LRKSK0g5c-cD6J1dLShkUx9hrNf_TcAWajlyEHn1t3zY