Колеги, напомняме кои са държавите, които имат забрани за тежкотоварни превозни средства във връзка с Коледните и Новогодишните празници.
24-ТИ ДЕКЕМВРИ ( ЧЕТВЪРТЪК, БЪДНИ ВЕЧЕР)
Хърватия – от 15:00 до 23:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Франция – от 22:00 до 24:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Люксембург – от 21:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Франция; от 23:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Германия. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
Словакия –от 24:00 часа на 23.12.2020г до 22:00 часа на 24.12.2020г. . Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона. Словашката полиция е въвела изключение от тази забрана за всички камиони пътуващи по магистрали, 1-ви клас пътища и всички международни пътища, които влизат в страната от съседни страни, и имат за крайна дестинация на разтоварване Словакия.
Унгария – от 22:00 часа до 24:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона.
25-ТИ ДЕКЕМВРИ ( ПЕТЪК, КОЛЕДА)
Австрия – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 3.5 тона.
Хърватия – от 14:00 до 23:00 часа.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 21:45 часа на 25.12.2020г. – по пътищата към Франция и Германия.
Германия – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 22:00 часа на 25.12.2020г. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7.5 тона. Изключение от забраната е предвидено за областите : North Rhine-Westphalia, Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.
Полша – от 08:00 часа до 22:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 12 тона.
Словакия – от 24:00 часа на 24.12.2020г до 22:00 часа на 25.12.2020г.
Словения – от 08:00 до 21:00 часа. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 7,5 тона.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часаt. Забраната се прилага за всички превозни средства с максималнодопустима маса над 3,5 тона.
Унгария – от 24:00 часа на 24.12.2020г. до 12:00 часа на 25.12.2020г.
26-ТИ ДЕКЕМВРИ (СЪБОТА, ВТОРИЯТ ДЕН НА КОЛЕДА)
Австрия – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Хърватия – от 14:00 часа до 23:00 часа.
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 21:45 на 26.12.2020г
Германия – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г. С изключеие на областите North Rhine-Westphalia, Saxony-Anhalt and Mecklenburg-Vorpommern.
Полша – от 08:00 до 22:00 часа.
Словакия – от 24:00 часа на 25.12.2020г до 22:00 часа на 26.12.2020г.
Словения – от 08:00 часа до 21:00 часа.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часа.
Унгария – от 24:00 часа на 25.12.2020г. до 22:00 часа на 26.12.2020г.
31-ВИ ДЕКЕМВРИ (ЧЕТВЪРТЪК)
Хърватия – от 15:00 до 23:00 часа.
Франция – от 22:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 21:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Франция. От 23:30 до 24:00 часа – забрана за всички пътища към Германия.
Унгария – от 22:00 до 24:00 часа
1-ВИ ЯНУАРИ (ПЕТЪК)
Австрия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Хърватия – от 14:00 часа до 23:00 часа
Чехия – от 13:00 до 22:00 часа.
Франция – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Лихтенщайн – от 12:00 до 24:00 часа.
Люксембург – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 21:45 часа на 1.01.2021г.
Германия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Полша – от 08:00 до 22:00 часа.
Словакия – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г.
Словения – от 08:00 до 21:00 часа.
Швейцария – от 12:00 до 24:00 часа.
Унгария – от 24:00 часа на 31.12.2020г до 22:00 часа на 1.01.2021г