imagesУважаеми превозвачи,

 

Във връзка с зачестилите глоби от началото на годината на територията на Република Франция, Кралство Белгия, Република Италия и Кралство Испания УС на Съюза на международните превозвачи е подел инициатива за задействане на процедура пред Европейската комисия (ЕК)  за евентуална дискриминация спрямо българските превозвачи.

 

Съюзът на международните превозвачи разчита на конкретна информация от страна на българските транспортните фирми, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки на територията на гореспоменатите държави.

 

Молим, превозвачите да предоставят документи за наложени глоби от началото на 2016 г. Събраните данни от всички транспортни фирми ще помогнат да бъде демонстриран проблемът пред компетентните органи на ЕК.

 

В случаите на наложена глоба превозвачите могат да се обадят на посочените телефони в нашата интернет страница.

 

В края на месец май ще бъде направено обобщение на изпратените до нас документи.

 

Книжата от наложените глоби следва да бъда изпратени на следния ел. адрес: office@smp-eu.org

 

Администрация на СМП