В Швеция е в сила законодателство, съгласно което чуждестранните фирми, командироващи работници на територията на кралството, са задължени да подават предварителни уведомления, в случай че командироването е за повече от 5 дни.

Повече информация може да видите в секция “Новини за членове”.