Във връзка със затрудненото преминаване на тежкотоварни автомобили през ГКПП на Република България, от администрацията на Съюза на международните превозвачи са изпратени писма до Директора на Агенция “Митници” – г-н Георги Костов, до Министъра на финансите – г-н Владислав Горанов, и до Министъра на вътрешните работи – г-н Валентин Радев.

В писмата се изразява недоволството на членовете на Съюза от значителното увеличение на колоните от чакащи товарни автомобили на вход и на изход на граничните контролно-пропускателни пунктове на страната. Изтъкват се продължителността на чакане, достигаща 7-8 до 15 часа на някои ГКПП, както и огромните финансови загуби за транспортните предприятия в резултат на продължителното изчакване на товарните автомобили.

В писмата се настоява за провеждане на среща между компетентните институции и сдружението, на която да бъде обсъдена ситуацията и да бъдат набелязани конкретни стъпки за справянето с проблема.