Колеги, съобщаваме ви, че във връзка с проведена демонстрация на 25.06.2021 г. за заявяване на административни услуги, предоставяни от Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” по електронен път, можете да намерите видео, което показва начина за заявяване с електронен подпис или международен паспорт и мобилно приложение за лицево разпознаване на следните линкове:

Заявяване с електронен подпис: https://www.youtube.com/watch?v=SRhCn4UJg-E

Заявяване с международен паспорт и мобилно приложение за лицево разпознаване: https://www.youtube.com/watch?v=fkaj_yrUKbU