На проведено на 23 октомври т.г. заседание на Съвет на ЕС, формат Заетост и Социална политика, стана ясно, че българската страна, редом с групата на “единомислещите” държави членки отстоява включването на текст в директивата за командироване, който предвижда, че същата не се прилага на транспорта до приемането на специфично секторно законодателство.
Съветът на ЕС постигна съгласие по директивата за командироване, с включен специфичен текст, отчитащ високо мобилния характер на транспортната дейност.
Редом с това бе изискано от Комисията да представи декларация относно изключването на транзита от обхвата на директивата за командироване.
Следващата стъпка е започване на преговори по директивата за командироване с Европейския парламент.

Преговорният процес по специфичното секторно законодателство в областта на автомобилния процес, т.нар. Автомобилен пакет, ще навлезе в критична преговорна фаза по време на Българско председателство.