Във връзка с ограниченията, въведени от държавите-членки на ЕС с цел ограничаване разпространението на пандемията от COVID-19, осигуряването на възможност за транзитно преминаване на микробусите с шофьори по направлението Румъния – Унгария – Австрия или Румъния-Унгария-Словения се осъществява чрез изпращането на нота от посолствата на България в Букурещ, Будапеща, Виена и Любляна до министерствата на външните работи на съответните страни. За тази цел е необходимо превозвачът, който ще осъществява ротацията, да изпрати искане за осигуряване на транзит през тези държави до дирекция „Консулски отношения“ на МВнР на имейл адрес: consular@mfa.bg. В имейла следва да бъдат посочени следните данни:

  • трите имена на шофьорите, подлежащи на трансфер (на латиница);
  • дата на раждане и номер на документа (лична карта или паспорт), с който пътуват;
  • регистрационен номер на превозното средство и трите имена на водача на латиница;
  • маршрути на придвижване от/към България;
  • ГКПП-та, през които ще бъде осъществен транзита, и дати на преминаване;

Към днешна дата българските граждани, пътуващи транзит с автомобили с тегло до 3.5 т. от България за Европа, могат да влизат от Румъния в Унгария във времевия период от 21.00 ч. до 24.00 ч. всеки ден, през ГКПП „Надлак“. Излизането от Унгария за Австрия се осъществява през ГКПП „Хегешалом“, а за Словения – през ГКПП „Пинсе“. В обратна посока, от Европа за България, могат да влизат от Австрия и Словения в Унгария и да излизат от Унгария за Румъния във времеви период от 21.00 ч. в единия ден и до 05.00 ч. на следващия ден. Влизане от Австрия в Унгария – ГКПП „Хегешалом“. Влизане от Словения в Унгария – ГКПП „Пинсе“ и излизане от Унгария за Румъния – ГКПП „Надлак“.

При осъществяването на транзит през Австрия, в случаите, когато шофьорите притежават договори за наемане на работа и пътни листи за бъдещите маршрути, доказващи техните професионални задължения, той може да се реализира и без искане за нота за транзитно преминаване.

Няма нови разпоредби, които да забраняват изрично преминаването през Словения на ротационни екипи, които да сменят своите колеги. Изискванията за преминаване транзитно през страната са като към всички други граждани на Европейския съюз – да бъде представен документ, който доказва, че няма основания пътуващите да останат в страната, защото подлежат на карантиране и да напуснат територията й в рамките на един ден. Такива документи биха могли да бъдат издадени пътни листове от фирмата, която изпраща съответните екипи за ротация; трудови договори, от които е видно, че пътуващите служители са същите от показаните договори; декларация за маршрута, по който се преминава до самата смяна екипите и др. по преценка;

Препоръчително е да оставите няколко дена аванс за получаване на разрешението за транзитно преминаване, преди момента на самото му осъществяване.

Настоящата информация отразява въведените ограничения и разрешителни режими в посочените държави към настоящия момент и при влошаване на ситуацията с пандемията от COVID-19 може бързо да претърпят промени, които да изменят условията за транзит.

Обръщаме внимание, че при ротацията на водачите на тежкотоварни автомобили с тях не следва да пътуват членове на техните семейства или други лица, нямащи пряко отношение към осъществяването на ротационната процедура.