За съжаление, всяка нова година води до нови правила и регламенти в сферата на транспорта. 2021г. също ни посреща с множество предстоящи нововъведения.
Ще се опитаме да обобщим някои ключови промени, които вече се прилагат или предстои да влезнат в сила по-късно през тази година:
Увеличение на минималната заплата
Франция
На 1-ви януари 2021г., минималното почасово заплащане във Франция ще се увеличи с 1% до 10.25 евро/час. Брутната месечна заплата по този начин достига малко над 1554 евро.
Нидерландия
Според нидерландското законодателство, колективните договори в транспортния и логистичния бранш ще се прилагат само за юридически лица, регистрирани в Нидерландия. Чуждестранните превозвачи трябва да заплащат всеобщата минимална заплата на командированите си водачи. Минималната заплата от началото на 2021г. е 1648 евро на месец или 388 евро на седмица и 78 евро на ден.
Германия
Водачите, които изпълняват транспортна дейност в Германия ( Каботаж, операции по кръстосан превоз с разтоварване или товарене в Германия) могат да очакват увеличение на разходите през 2021г поради увеличение на минималната заплата.
От 1-ви януари 2021г. минималната заплата в Германия се увеличава на 9.50 евро на час. От юли 2021г. тя ще бъде 9.60 евро на час. От януари 2022г. ще бъде 9.82 евро на час, а от юли 2022г. ще достигне 10.45 евро на час.
РАЗПОРЕДБИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ АВТОМОБИЛНИЯ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Дания
Както вече ви съобщихме, Дания въведе нова минимална заплата за всички шофьори в държавата от 1-ви януари 2021г. За да следи спазването на тази разпоредба, правителството на Дания изисква транспортните фирми да регистрират своята дейност на тяхна територия.
Всички превозвачи – датски и чуждестранни, скоро ще трябва да заплащат на своите шофьори минималната заплата от 22.15 евро на час.
За да спазят разпоредбата чуждестранните компании, които искат да работят в държавата ще трябва да оповестят в специална онлайн система за всяка транспортна услуга предварително.
Онлайн системата вече работи и можете да получите достъп до нея чрез следния линк : https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_foreign_operations_in_Denmark

Възможно е да регистрирате транспортни дейности до 7 дни преди тяхното осъществяване или най-късно до деня на самия транспорт. След като сте регистрирали транспортна дейност, ще бъде автоматично създаден PDF файл. Този документ трябва да бъде достъп на борда на превозното средство, и той да бъде представен на полицията или на автомобилната администрация.
Спазването на новите правила ще бъде обект на пътни проверки, така че съхраняването на документите на борда на превозното средство е от жизненоважно значение.
Според изявление на полицията, няма да бъдат налагани санкции през първите 3 месеца на 2021г. Но въпреки това е редно превозвачите да започнат да използват системата, за да натрупат опит с нейното ползване до датата на затягане на контрола.
Тези, които не оповестят своите командирования впоследствие ще бъдат глобени около 1345 евро.

Нови разпоредби относно специалния транспорт в Германия

На 1-ви януари 2021г., изменения към Закона за пътния трафик (StVO) влезнаха в сила в Германия и с тях се промени режима на специалния транспорт ( тежък и извънгабаритен). Новите немски разпоредби имат негативно въздействие върху много чуждестранни превозвачи по отношение на постоянните разрешителни в цялата страна. Чуждестранни компании, които нямат клон в Германия вече няма да могат да получат общонационално постоянно разрешително.
Освен това, таксите за разрешителни също ще се увеличат значително през 2021г.
Изисквания стикери за „Сляпо петно“ във Франция.

От 1-ви януари 2021г., всички тежкотоварни превозни средства във Франция ( За пътнически и товарен транспорт) трябва да бъдат облепени със стикер, който да информиране останалите участници в движението, че превозното им средство има „Сляпо петно“. Ако превозно средство няма стикер, водачът може да бъде глобен между 136 и 750 евро.
Информационният стикер трябва да бъде залепен отстраните и отзад на превозното средство.
На следния линк можете да намерите файл с графика на стикера : https://www.securite-routiere.gouv.fr/reglementation-liee-la-route/reglementation-de-la-visibilite
Той трябва да бъде с размери : 25см височина и 17 см ширина.

По-стриктни стандарти за емисии в Лондон от 1-ви март 2021г.

Настоящите стандарти за емисии залагат лимит само за количеството прахови частици, които превозното средство отделя, но новите по-стриктни стандарти ще залагат лимит и за азотните оксиди, които някои превозни средства отделят. След влизането в сила на новите разпоредби превозните средства ще трябва да отговарят на Евро 6 стандарт или да заплащат дневна такса за предвижване в Лондон – столицата и 32 общини.
От 1-ви март 2021г. всички превозни средства с допустима максимална маса над 3.5 тона, които са Евро 5 и Евро 4 ще трябва да заплащат дневна такса от 100 паунда.
Всички под Евро 4 ще трябва да заплащат дневна такса от 300 паунда.
Ако пътната такса не е заплатена на водача може да бъде наложена глоба от 1000 до 2000 паунда.