Уважаеми колеги,

На проведено тази сутрин интервю в Bloomberg Tv Bulgaria Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи г-н Йордан Арабаджиев взе отношение по два от основните проблеми на международния транспорт – липсата на кадри и провеждания от западноевропейските държави протекционизъм.

Г-н Арабаджиев изтъкна, че промените в националните законодателства на т.нар “стари европейски държави” са в разрез с европейското право и натоварват бизнеса с допълнителна административна тежест.

Специално внимание бе обърнато и на най-сериозния във вътрешен план проблем – кадровата необезпеченост и тенденцията напоследък българските превозвачи да инвестират повече в нови превозни средства, вместо да разширяват парка си.

От страна на г-н Арабаджиев бяха изброени и мерките, предприети за разрешаване на посочените проблеми.

Цялото интервю може да видите тук