На 11 април 2018 г. в гр. Винковци, Република Хърватия се проведе среща между представители на компетентните министерства на транспорта, органите на гранична полиция и митническите администрации и сдруженията на превозвачите на Република Хърватия, Република Словения, Република Сърбия и Република България.

 

Срещата бе организирана от Асоциацията на хърватските превозвачи и ресорното министерство по искане на браншовите организации.

 

Дискутирани бяха въпроси, свързани с превозите през ГКПП на отделните държави. Република Хърватия беше представена от заместник – министъра на транспорта г-н Ален Госпочич и представители на Гранична полиция и Агенция „Митници”.

 

На срещата водещите делегации имаха възможност да представят основните проблеми, с които се сблъскват.

 

Изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи г-н Йордан Арабаджиев обърна внимание на времето на чакане и проблемите с нелегалните емигранти.

 

В резултат на повдигнатия въпрос от Агенция „Митници” на Република Хърватия бе поет ангажимент да бъде засилено сътрудничеството между браншовите организации и държавните институции във връзка с намирането на подходящи стъпки за защита от нелегални емигранти на борда на превозните средства, преминаващи през ГКПП на Р Хърватска.

 

В края на срещата участниците се споразумяха да бъдат положени всички усилия през следващите 6 месеца да бъде подобрено състоянието на времето на изчакване на ГКПП на страната.