Днес, 05.04.2018 г., в бе проведена среща между Министър Ивайло Московски, Илиян Филипов – председател на  Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт – БАСАТ и член на УС на Съюза на международните превозвачи, Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор на СМП, Мадлен Кавръкова – адвокат на СМП.

По време на срещата представителите на транспортния сектор поставиха за обсъждане европейските законодателни предложения, част от пакет „Мобилност”, предложен от ЕК.

Представителите на Съюза на международните превозвачи засегнаха въпросите, свързани с предложението за завръщане до дома, командироването на работници, времето за почивка и каботажните превози. Горните четири предложения на ЕК целят унищожаването на транспортния сектор в страните от Централна и Източна Европа. Обсъжданите промени нарушават основни принципи на Европейския съюз за свободно движение на хора, стоки и капитали, правата на водачите, както и Хартата за правата на човека.

Министър Московски бе информиран, че ще се подготвят реални протестни действия от страна на транспортния сектор, тъй като недоволството от страна на дружествата, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки, нараства с всеки изминал ден.

През месец май се предвижда да бъде организиран мирен протест пред Националния дворец на културата, който съвпада със срещата на върха на Западните Балкани.  Транспортният сектор в страната има готовност за крайни мерки, включително затваряне на гранични пунктове с тежкотоварни автомобили.

Министър Московски заяви своята твърда подкрепа за българския транспортен сектор в исканията за справедливо и честно европейско законодателство.

„Пакетът за мобилност трябва да се основава на справедливи и балансирани решения, които да гарантират адекватната защита на водачите и бизнеса, но отчитайки основните принципи на ЕС за свобода на предоставянето на услуги и правилното функциониране на Европейския вътрешен пазар“, отбеляза  още министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Министър Московски заяви, че ще внесе доклад в Министерския съвет, чрез който да информира министър-председателя  Бойко Борисов за нарастващото напрежение в сектора по отношение на пакета „Мобилност“.