От 1 декември 2019 г. ефективно стартира електронната система за заплащане на пътни такси в Чехия. До тази дата превозното средство трябва да бъде снабдено с ново бордово устройство.

Порталът за самообслужване на клиенти бе пуснат на 22 септември. Едновременно с пускането на Портала за самообслужване ползвателите на платените пътни комуникации могат да се регистрират в новата система за събиране на пътни такси на Чешката република. Онлайн регистрацията е възможна за режим на предплащане и за режим на последващо плащане с банкова гаранция.

На 22 септември 2019 започна:
– регистрацията на превозните средства и техните ползватели в новата електронна система за събиране на пътни такси;
– доставка на новите бордови устройства на превозвачите, които се регистрират онлайн;
– пускане в действие на пунктовете за разпространение и контактните точки.

На 1 декември 2019 е окончателното пускане на новата електронна система за събиране на пътни такси.
От тази дата нататък при движение по платените пътни комуникации превозните средства на превозвачите задължително трябва да са снабдени с ново бордово устройство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg

Обръщаме внимание и че ако потребителят не върне електронното устройство в срок до 1 година от датата на последната таксувана транзакция, операторът на системата изважда електронното устройство и превозното средство от системата на електронно таксуване. Историята на данните за електронното устройство и превозното средство в електронната система за събиране на пътни такси се запазва.
Ползвателят на превозното средство е длъжен да върне електронното устройство не по-късно от 21 дни след получаване на покана от оператора на системата, най-вече по следните технически или експлоатационни причини:
– Изтичане на експлоатационния цикъл на технология или устройство, необходими за правилното функциониране на електронното устройство;
– Производствено-техническа повреда, която пречи на функционирането и изправността на електронното устройство или застрашава ползвателя или водача на превозното средство.

За повече инфо: https://mytocz.eu/bg/obu/return?fbclid=IwAR1ZtuAWFKLf2oeV-kUt8cZBY5tq8SLD-2U_A5b9ooFQu5_cYy3g9EeqZ8A