Информираме Ви, че от 19 септември 2017 г. в Унгария стартира Национална система за измерване натоварването на осите.

Повече информация може да намерите в секция “Новини за членове”.