Уважаеми членове,

Информираме Ви, че преминаването на товарни автомобили през ГКПП “Батровци-Баяково” в посока излизане от Сърбия на границата между Сърбия и Хърватия е затруднено. Товарните автомобили изчакват средно по около 13 часа, за да преминат на хърватска територия, а за преминаването през ГКПП „Шид“ са необходими около 3 часа.

На границата между Република Сърбия и Унгария, на ГКПП „Келебия“, за преминаване на товарните автомобили са необходими средно около 4 часа.
Забавянето при преминаването на границите е поради засилени гранични и митнически проверки, както и поради натрупвания на снежни маси на територията на Хърватия.

Информация за актуалното състояние на пътищата и ГКПП може да откриете на интернет страницата на Автомобилния съюз на Сърбия: http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=511&Itemid=210