Във връзка с технически затруднения, които е възможно да срещат превозвачите, използващи за първи път въведената система за електронно отчитане на годишните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019 г., Ви уведомяваме, че Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ организира работна среща на 13.05.2019 г. от 10 ч. в зала 321, адрес: гр. София, ул. „Гурко“ № 5, на която кани по един представител от всички желаещи фирми, притежаващи ЕКМТ/СЕМТ разрешителни, за обсъждане на възникналите пред тях технически проблеми с цел улесняване на работата им с информационната система.

ИА “АА”