Skip to Content

НА ВНИМАНИЕТО НА ФИРМИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Съюзът на международните превозвачи уведомява всички фирми, извършващи превози на опасни товари, че следва да осигурят наличието на писмени инструкции в съответствие с Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) в превозните средства, използвани за целта.

С текста на инструкциите може да се запознаете в секция “Новини за членове” на уебсайта.