]От 25-ти Май водачите, извършващи международни транспортни операции в/през Франция, трябва да разполагат с 2 документа :

French declaration