Във връзка с получена информация от превозвачи за известни затруднения с новото електронно отчитане на използваните годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни и предвид, че такова отчитане се извършва за първи път, Ви уведомяваме, че срокът за електронно отчитане на използваните през първото тримесечие годишни ЕКМТ/СЕМТ разрешителни се удължава до 31.05.2019 г.