Важно!
Колеги, както знаете, новите правила за командироване в Нидерландия влизат в сила от 01.03.2020г.
В тях е предвидена възможност като лице за контакт при командироване в транспортния сектор, да бъде посочен самият командирован, но за съжаление тази възможност не е въведена софтуерно в платформата на уебсайта за командироване към днешна дата. Свързахме се с отговорните органи и те ни уведомиха, че работят по разрешаването на проблема. Според тях до четвъртък ( 27.02.2020г.) тази възможност трябва да бъде инкорпорирана в платформата и да бъде работеща. Още първия ден след отстраняването й, ние от СМП ще предоставим инструкции за начина на оповестяване на командировани служители в Нидерландия.