На 9 март 2017 г. служебният министър на труда и социалната политика Гълъб Донев издаде становище относно прилагането на Наредбата за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги. Становището не представлява автентично тълкуване по смисъла на Закона за нормативните актове и няма обвързваща сила спрямо правоприлагащите органи и частноправните субекти. Въпреки това считам, че това е крачка към изясняване на действителната воля при изготвянето и приемането на Наредбата. В становището се изяснява въпросът, как се пренасят режимът на командироване по спорния чл. 121 а от КТ и разпоредбите на Наредбата на плоскостта на международния автомобилен транспорт.

Четете повече ТУК –  Kamioni-17-03-Kavrakova

 

 

адв. Мадлен Кавръкова