От 1 април 2017 в Република Чехия е в сила ново законодателство, установяващо нови задължения за работодателите, командироващи работници на територията на Република Чехия.

Повече информация четете в секция “Новини за членове”.