Важно!
На вниманието на българските превозвачи, извършващи международни автомобилни превози на товари от/до и през територията на Република Латвия

В Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ постъпи информация от Автомобилна администрация на Република Латвия относно въвеждането на нови технически средства за автоматизиран контрол на заплащането на тол или винетни такси в Латвия. Новото оборудване автоматично ще регистрира незаплатилите винетни такси, без да се налага спиране на превозното средство.

Съгласно латвийското законодателство винетната такса е задължителна пътна такса за ползване на определени участъци от главните и регионални държавни пътища на Република Латвия (с изключение на пресичането им, включително на кръстовища с кръгово движение) от товарни превозни средства с обща маса над 3 тона и от товарни превозни средства и състав от такива с обща маса над 3,5 тона, които са предназначени или се използват за автомобилен превоз на товари.

Карта на пътищата, за чието ползване се изисква заплащане на винетна такса, както и на някои пунктове за продажба можете да намерите на  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1I4wGXkRRo465HHNibVbPQiwsEO8&ll=56.98522576913979%2C24.617764956250085&z=8

Повече информация можете да откриете на www.lvvignette.eu