В някои случаи, поради различни обстоятелства, които не са могли да бъдат предвидени от водачите и транспотните фирми, е възможно отклонение от разпоредбите за времето на управление и почивка на водачите. В кои случаи това е позволено от закона и какви действия следва да предприемат водачите с цел избягването на санкции – повече информация ще намерите в секция “Новини за членове” на уеб сайта.