камион-тир-e1428842521806

Уважаеми колеги,

Информираме Ви, че на 03.06.2016 г., петък, в Агенция „Пътна инфраструктура” се проведе среща на ръководството на агенцията с представители на транспортния бранш. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура” присъстваха председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Лазар Лазаров, инж. Илиана Захариева – член на Управителния съвет на агенцията, Георги Златев – директор на дирекция в АПИ, Диляна Дончева – директор на дирекция в АПИ.

От страна на Съюза на международните  превозвачи присъстваше изпълнителният директор на сдружението г-н Йордан Арабаджиев.

На срещата бе обсъдена заповедта за ограничение на движението на тежкотоварни превозни средства при температура над 35 градуса по Целзий, както и други текущи проблеми.

Основните аргументи на Съюза на международните превозвачи за отмяна на заповедите за ограничение на движението на тежкотоварни автомобили при високи температури бяха свързани с факта, че в доклада на Европейската комисия Република България е посочена като единствената държава, в която има въведено подобно ограничение с нефиксирана дата, липсата на достатъчно паркинги, както и факта, че тази забрана ще се отрази негативно, както на бизнеса, така и на водачите, които престояват продължително време на високи температури в превозните средства.

Като резултат от срещата, напълно ще отпаднат ограниченията за движение на тежкотоварни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона при температура над 35 градуса по Целзий.

Срещата протече в дух на добро сътрудничество, зачитане на аргументите на страните и съобразяване с изводите в доклада на Европейската комисия.