%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-5Отпадат ограниченията за тежкотоварните автомобили над 12 тона по републиканската пътна мрежа на територията на област Шумен с изключение на:

– път III-731 Радко Димитриево-Храброво;

– път III-7301 Ивански-Кълново;

– път III-7302 Смядово-Велики Преслав;

– път III-7304 Риш-Върбица.