По поръчка на Съюза на международните превозвачи KPMG Bulgaria изготви доклад относно оценката на въздействие на пакета “Мобилност I”.

Допълнителна информация и съкратена версия на доклада може да намерите ТУК KPMG – Съкратен доклад