Разпоредбите на този закон ще засегнат чуждестранните шофьори, които изпълняват операции по каботаж и отсечки от комбиниран транспорт на територията на Дания след 1-ви Янаури 2021г.
Новото законодателство цели да осигури еднакви условия за работа по отношение на възнаграждението, когато датски и чуждестранни шофьори работят по пътищата на Дания.
Това означава, че чуждестранните транспортни компании трябва да заплащат на водачите си на час според Националното споразумение за транспортния сектор, когато изпълняват операции на територията на Дания. В момента минималната ставка е 22.15 евро/ час.
Чуждестранните компании, които предоставят услуги в Дания са длъжни да оповестяват за командироването в Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги ( Register for Foreign Service Providers – RUT) . Достъп до уебсайта на Регистъра на чуждестранните доставчици на услуги ще откриете на следния линк : https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Register_of_Foreign_Service_Providers_RUT/ .
Друг вариант за оповестяването на командировани работници е чрез консултантски компании като move expert, gure truck и др. Можете да се свържете с консултантските компании, които оповестяват командироването на ваши служители в други държави и да ги попитате за тази услуга.
В случай, че чуждестранна компания извършва каботажни операции или операции по комбиниран транспорт, без да оповести командироването на своя служител може да бъде глобена 1342 евро. А ако се установи, че водачът не получава минималното възнаграждение за Дания глобата ще бъде около 3 пъти по-висока.