%d0%b8%d0%b7%d1%82%d0%b5%d0%b3%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb-3ВНИМАНИЕ, СНЕГОВАЛЕЖ И ЗАЛЕДЯВАНИЯ!

ОПАСНО НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ!

СЛЕДВАЙТЕ СЪВЕТИТЕ НА ВЛАСТИТЕ И ИМ ОКАЗВАЙТЕ ПЪЛНО СЪДЕЙСТВИЕ.

Остава ограничено движението за всички МПС в областите – Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен, Търговище, Бургас и частично в Русе.

Ситуацията в тези области остава изключително усложнена.

Ограничено е движението на МПС над 12 т през ГКПП “Калотина”. Всички водачи изчакват на място.

По направлението Русе-Бяла-Плевен контролирано се пропускат товарните МПС в посока към Плевен.

Отпада ограничението за движение на МПС над 12 т по път II-49 Търговище-Разград, път III-204 Попово-Разград и път I-4 Велико Търново – Търговище. Път I-5 Велико Търново-Бяла е затворен за МПС над 12 т.

Поради влошената метеорологична обстановка движението на товарни автомобили е ограничено на много места в цялата страна.