Магистрати бъркат рециклирането на отпадъци с отделяне на вредните емисии във въздуха, според тях събраните над 91 000 лв. за месец са малка сума, която не вреди на бизнеса  

 

Нова жалба с искане да спре събирането на продуктови такси за тежкотоварни камиони и автобуси внесе Съюзът на международните превозвачи (СМП), след като ВАС отказа да спре изпълнението на текстове от Наредба за продуктовите такси до окончателното произнасяне на съда.

Според магистратите, предоставените от СМП доказателства за загуби от над 91 000 лв. платени такси, само за първите няколко седмици от действието на Наредбата, не е достатъчно голяма вреда за бизнеса. Във втори аргумент, те твърдят, че събирането на налога защитава обществения интерес срещу „вредните емисии във въздуха“.

Определението на ВАС не отчита, че Наредбата за продуктовите такси няма нищо общо с вредните емисии, а касае ограничаването на употребата на продукти, които образуват масово разпространени отпадъци като найлоновите торбички и дължимата такса е за рециклиране на тези отпадъци, а не за ограничаване на вредните емисии.

В жалбата си от СМП питат „дали тежките превозни средства и автобусите са масово разпространен отпадък и могат ли да се приравнят към реда за управление на отпадъка от пластмасови торбички“.  Превозвачите посочват също, че никъде в ЕС подобни такси не се заплащат от собствениците на камиони и автобуси, тъй като е прието те да се заплащат от производителите на возилата, които носят финансовата тежест за утилизацията на пуснатата на пазара от тях продукция.

Определението на ВАС не отчита също така, че жалбата е внесена от браншово сдружение, а не от частна фирми и затова предоставените доказателства за финансови загуби от над 91 000 лв са само за част от причинените вреди. Ето защо новата жалба се позовава на конкретни цифри за регистрирани возила от началото на година до момента, които надхвърлят 8528 броя. При средно заплащане от около 1475 лв., (средно аритметично между най-ниската и най-висока такса), изчисленията за бъдещи вреди от действието на Наредбата възлизат на над 12 млн. лв. в годишен план (за 9 месеца е 12 578 800 лева).

СМП са категорични в намерението си да защитят до край интереса на бранша срещу неоправдания и неправомерен налог. Сдружението отправи официални искания съответно към Главна дирекция Национална полиция, където се регистрират всички новопридобити камиони и автобуси, към ПУДООС (Предприятието за управление на дейностите поопазване на околната среда) и към Министерство на околната среда и водите с молба да предоставят официална информация на сдружението по реда на Закона за достъп до обществена информация относно броя на регистрираните возила и броя на рециклираните такива, на територията на България.

Жалбите на бранша стартираха след като Наредбата на МС за рециклиране на масовите отпадъци, приета юли, 2018 г. въведе за първи път и такси за всички нови и употребявани камиони и автобуси. От СМП незабавно внесоха жалба до ВАС с искане за отмяна на новите текстове, а до тогава настояха за спиране предварителното изпълнение на наредбата в обжалваната част.

Бъдещите действия на бранша срещу неправомерно наложените продуктови такси ще бъдат обсъдени и на предстоящо Общо събрание на СМП през втората половина на ноември.