Колеги,

Информираме Ви, че считано от 23 февруари 2017 г. ИА „Автомобилна администрация” ще предоставя ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г. на базата на утвърденото от министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията преразпределение на ЕКМТ/СЕМТ разрешителните за 2017 г.

Заплащането и получаването на разпределените ЕКМТ/СЕМТ разрешителни от превозвачите ще се извърши в срок до 1 март 2017 г.

Списък на фирмите можете да видите на линка по-долу:

http://www.rta.government.bg/…/prerazpredelenie-cemt-2017-2…