ИНСТРУКЦИИТЕ СА ДОСТЪПНИ В СЕКЦИЯ “НОВИНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ”

Въвеждат се промени в декларационния режим на стоки в Република Турция, считано от 25.04.2017 г.

Според изискванията на турските митнически власти новите промени ще засегнат превозните средства, пътуващи под покритието на карнети ТИР и влизащи на територията на Р Турция.

Предварителното уведомяване може да стане посредством подаването на декларация чрез системите TIR – EPD или турската митническа система „TIRCUS”.

Подаването на данните трябва да стане непосредствено преди влизането на превозното средство на територията на Република Турция.

Подробни инструкции относно декларационния режим на стоки може да намерите в секция “Новини за членове”.