През лятото на 2019 г. по чешките пътища и магистрали продължават многобройни ремонти, поради което при шофиране трябва да се помнят и следват следните важни препоръки и правила:

 

• Преди стесняващите се участъци от пътя, следвайте пътните знаци, спазвайте зададената скорост, оптимизирайте модела на шофиране, позволете на другите водачи да се интегрират последователно в потока.

• Когато шофирате в дясната лента, предназначена за автовлакове, движете се максимално вдясно, за да могат автомобилите безопасно да се движат в лявата, стеснена лента.

• В Република Чехия, както и в други европейски страни, съществува правило за “спасителен коридор” за линейки и други услуги, който се създава между лявата и съседните ленти.

• Поддържайте стриктно безопасно разстояние.

• Не излизайте за изпреварване директно пред мястото за ремонт на пътя и зад него дори ако пътните знаци не го забраняват директно.

 

Спазването на тези препоръки ще спомогне за шофиране през територията на Чехия без пътнотранспортни произшествия, глоби и загуба на точки.

Трябва да се има предвид, че в проблемните зони на трафика полицията често контролира ситуацията и чешките надзорни органи могат да установят самоличността на чуждестранните шофьори.

АКТУАЛНА КАРТА на участъците в ремонт може да откриете тук: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/mapa-projektu/#/opravy?filters[]=Realizace