Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че преразпределението на ЕКМТ/СЕМТ разрешителни за 2019г. е публикувано на сайта на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”:

https://rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=ekmt_semt

 

https://rta.government.bg/images/Image/ekmt_cemt/prerazpredelenie-cemt-2019-08.pdf