1. цена на тол такса лв./км за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. включително:
Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,06
0,05
0,02
ЕВРО V
0,07
0,05
0,03
ЕВРО III и IV
0,08
0,06
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,03
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,16
0,13
0,09
ЕВРО V
0,17
0,15
0,11
ЕВРО III и IV
0,18
0,15
0,11
ЕВРО 0, I, II
0,20
0,17
0,11
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,23
0,21
0,15
ЕВРО V
0,24
0,22
0,15
ЕВРО III и IV
0,27
0,25
0,16
ЕВРО 0, I, II
0,32
0,29
0,18
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,02
0,02
0,01
ЕВРО V
0,03
0,02
0,01
ЕВРО III и IV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО 0, I, II
0,05
0,04
0,02
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,03
0,02
0,02
ЕВРО V
0,04
0,03
0,02
ЕВРО III и IV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО 0, I, II
0,06
0,05
0,03
2. цена на тол такса лв./км считано от 1 януари 2023 г.:
Пътни превозни средства
Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ
I клас
II клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,10
0,06
0,04
ЕВРО V
0,11
0,07
0,05
ЕВРО III и IV
0,12
0,07
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,13
0,09
0,07
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 2 – 3 оси
ЕВРО VI, EEV
0,26
0,22
0,19
ЕВРО V
0,27
0,24
0,21
ЕВРО III и IV
0,28
0,24
0,21
ЕВРО 0, I, II
0,30
0,25
0,23
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 12 т с 4 и повече оси
ЕВРО VI, EEV
0,35
0,32
0,29
ЕВРО V
0,36
0,33
0,30
ЕВРО III и IV
0,37
0,35
0,32
ЕВРО 0, I, II
0,43
0,39
0,37
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т – до 12 т включително
ЕВРО VI, EEV
0,04
0,03
0,02
ЕВРО V
0,05
0,04
0,03
ЕВРО III и IV
0,06
0,05
0,04
ЕВРО 0, I, II
0,08
0,07
0,05
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т
ЕВРО VI, EEV
0,05
0,04
0,03
ЕВРО V
0,06
0,05
0,04
ЕВРО III и IV
0,07
0,06
0,05
ЕВРО 0, I, II
0,09
0,08
0,06