Предлаганите изменения и допълнения в Закона за пътищата се налагат поради ангажимента на Република България за въвеждане изискванията на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в Съюза в българското законодателство.
Със законопроекта се прецизират хипотезите за извършване на корекции, в случаите на допусната техническа грешка при издаване на електронна винетка и се въвежда ред относно нарушенията, регистрирани в периода от закупуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекция. Прецизират се хипотезите, свързани с подаването на декларирани тол данни, уведомяването на собствениците и ползвателите за неподадени тол данни и последващото заплащане на дължимите тол такси.
Всички заинтересовани транспортни фирми могат да изпращат своите предложения на 📩ел. поща (office@smp-eu.org) на Съюз на международните превозвачи / Union of International Haulers.
Крайният срок за изпращания на предложенията е 30.03.2022 г.