Считано от днес на сайта на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е публикуван Проект на Заповед за разпределението и контрола при използването и отчитането на многостранните разрешителни ЕКМТ/СЕМТ за 2018 г.

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предоставяме Ви и линк към Проекта на Заповедта – https://www.mtitc.government.bg/…/proekt-na-zapoved-za-razp…

Списък на валидните издадени и заверени сертификати за техническа изправност на пътните превозни средства (бели сертификати) може да намерите на сайта на ИА „АА” или на следния линк: https://rta.government.bg/…/Image/ekm…/permitsSEMT-2017.html