📌Важно!!! Постановление № 390 от 17 ноември 2021 г. за изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина – в сила от 19.11.2021 г.
ℹ Промените са публукувани в бр.97 от 19.11.2021 г. на ДВ (извънреден).
След множеството призиви от страна на Съюза на междунардоните превозвачи, Министерският съвет прие изменение на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, което вече е в сила след публикуването му в извънреден брой на ДВ от 19.11.2021 г.
ℹ Така, считано от петък вече е увеличен размерът на командировъчните средства на персонала на сухоземни транспортни и специални средства, от 27 евро на 50 евро при единична езда, а при двойна езда – от 21 евро на 45 евро.
Публикация в ДВ, бр.97 от 19.11.2021 г.: https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp…
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!