download (1)По повод на продължаващите нарушения на правата на превозвачите, които заплащат такси на частна фирма, за да могат да бъдат допуснати до Митница Пловдив, Съюзът на международните превозвачи ще подкрепи всички превозвачи на 20.06.2016 г. /понеделник/ от 08.00 часа посредством мирни протестни действия пред администрацията на Митница Пловдив.

 

Както Ви е добре известно, проблемът датира от  много години, дори  ЕК в свой доклад от  20.12.2012 г. отправя препоръка събирането на такси за преминаване на бъде преустановено и да бъде осигурен свободен достъп до държавното учреждение.

 

Гореописаният проблем бе обсъден и на двустранната среща, проведена на 12.04.2016 г. между Съюза на международните превозвачи и Агенция „Митници”. По време на срещата Управителният съвет на Съюза на международните превозвачи постави гореописания проблем и помоли за адекватна реакция от страна на Агенцията, която от своя страна пое ангажимент в най-кратки срокове да бъде разрешен проблемът, а именно да бъдат спазени европейските правила и нормите в Конституцията на Република България и да бъде осигурен директен и свободен достъп до съответните зони на контрол.

За съжаление такъв достъп не е осигурен към настоящия момент, въпреки поетите ангажименти от Агенцията!

Чрез нашата открита реакция към така създалата се ситуация целим пълно постигане на исканията на превозвачите и в крайна сметка да бъде осъществена целта ни, а именно защита правата и законните интереси на фирмите, упражняващи дейност по международен автомобилен превоз на стоки.