Във връзка с приключването на коледните и новогодишните празници и времето за завръщане на водачите по различните локации в Западна Европа, ви информираме, че условията за преминаване и извършване на товарни дейности в страните по основните маршрути към Западна Европа са следните :
1. Сърбия – Не се изисква отрицателен PCR-тест за транзитно преминаващи и за граждани, които участват в международния превоз на пътници, стоки и товари.
2. Румъния – Не се изисква PCR-тест за транзитно преминаване през територията на Румъния в рамките на 24 часа.
3. Хърватия – Не се изисква отрицателен PCR-тест за лицата, които преминават транзитно през територията на Република Хърватия и напускат страната в рамките на 12 часа от влизането, за шофьори на тежкотоварни моторни превозни средства, вкл. осъществяващи транзитен превоз, за моряци, при хуманитарни случаи, както и за дипломатически служители.
4. Унгария – Не се изисква отрицателен PCR-тест за лица, които извършват трудова дейност, свързана с транспорт, удостоверена от работодател, както и за транзитно преминаващи.
5. Словения – Сред изключенията от изискването за представяне на негативен тест или поставяне под карантина са:
А) трансграничните работници;
Б) лица, ангажирани в сектора на международния транспорт, които докажат това със съответните сертификати;
В) лица, които транспортират стоки или пътници, които трябва да напуснат територията на Словения в рамките на 8 (осем) часа след пресичането на границата;
Г) лице, което пътува транзит през Словения и напусне страната не по-късно от 6 (шест) часа след пресичането на границата;
6. Италия -Сред предвидените изключения от задължението за поставяне под карантина и за представяне на антигенен или молекулярен (PCR) тест, при условие че не са налице симптоми на КОВИД, могат да се откроят следните хипотези:
– влизане в страната за период, който не надвишава 120 часа по доказани причини, свързани с работа, здраве или абсолютна спешност, при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина;
– транзит с лично превозно средство през италианска територия за период, който не надвишава 36 ч., при изтичането на който лицето следва незабавно да напусне територията на Италия, като в противен случай подлежи на карантина.
– екипаж на транспортни средства;
7.Франция – Влизане на територията на Франция от страни от европейското пространство /държавите – членки на ЕС, Андора, Исландия, Лихтенщайн, Монако, Норвегия, Сан Марино, Швейцария, Ватикана/, както и от следните държави: Австралия, Южна Корея, Япония, Нова Зеландия, Руанда, Тайланд и Сингапур/ не е свързано с ограничения що се касае до мерките, свързани с неразпространението на болестта COVID-19.
8. Германия – изключения от задължителна карантина и PCR-тест :
– транзитиращи пътници, по най-краткия маршрут вход – изход:
– жители на пограничните зони на Германия, когато става въпрос за времеви период на престой в Германия или в нейна съседна държава до 24 часа;
– транзитиращи пътници с времеви период на престой в Германия до 72 часа, в т.ч.:
– лица, пристигащи в Германия, за да посетят своите роднини от първа или втора степен, съпрузи, партньори в живота или лица, за които има съвместно или споделено попечителство или права за достъп;
– транспортни работници, превозващи пътници или обслужващи транспортиране на стоки и товари по суша, вода и въздух;
9. Белгия – не се изисква PCR-тест, транспортните работници, които пътуват към своите превозни средства попадат в изключенията за пътуване, свързано с работа.
10. Испания – PCR-тест не се изисква от всички пътници, които преминават границите на Испания по суша.
Ситуацията към настоящия момент е динамична, предоставените данни са актуални към 04.01.2021г. и не са изключени последващи промени, за които ще опитаме да ви информираме своевременно.
Съветваме ви преди да предприемете всякакво пътуване да проверите информацията от достоверни източници или да се свържете с нас.