Пътните такси в Сърбия поскъпват с 12%. На пътя Белград – Ниш в зависимост от категорията на превозното средство се плащат до 5 140 динара или 85 лева. Предишното увеличение на таксите беше преди две години с 10 на сто.
А тук можете да ползвате ценови калкулатор: http://www.putevi-srbije.rs/index.php/en/kategorizacija-vozila-cenovnik-putarine-2

 

Таксите могат да бъдат заплащани в динари, евро или с банкови карти.

Българските граждани трябва да знаят още, че контролът на средната скорост, която е 130 км/ч, по автомагистралите в Сърбия, продължава да се извършва, като се измерва времето от пункт до пункт за плащане на магистралните такси. Освен контрола на средната скорост, сръбските полицейски власти използват подвижни радари, както и необозначени полицейски автомобили, оборудвани с камери, които снимат нарушенията.