Уважаеми колеги, уведомяваме Ви, че делото за продуктовите такси е спечелено на първа инстанция!

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени текстове от Наредбата за продуктова такса за превозвачите.

Съгласно текстовете при регистрация на ТИР-ове и автобуси (моторни превозни средства от категориите M2 и N2, и M3 и N3) трябваше да се заплащат продуктови такси на рециклиране. Отменените разпоредби засягат автобуси за превоз на пътници над 8 места, както и моторни превозни средства, предназначени за превоз на товари над 3,5 тона.

Според върховните магистрати отменените тестове влизат в пряко противоречие с други закони. Размерът на таксата трябва да е определен по нормативнорегулиран и обоснован метод, а в случая липсва всякаква информация относно механизма за определянето на продуктовата такса, пише съдът в мотивите си.

Решението не е окончателно.

Линк към решението: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/14345795369ae3c3c22584a20030b9af?OpenDocument