След продължили повече от два часа дебати между министър-председателя Бойко Борисов, регионалния министър Петя Аврамова, финансовия министър Владислав Горанов и транспортния сектор бяха приети предложения за  обхват и тарифи на тол системата, касаещи товарните автомобили.

 

  1. Обхват

 

Отпадат второкласните пътища от обхвата на тол системата.  Ще бъдат таксувани само автомагистралите и пътищата от първи клас.

 

2. Тарифи

 

Договорените тарифи са както следва:

 

 

Пътни превозни средства

Платена пътна инфраструктура
Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас
 

Товарен автомобил

над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04
ЕВРО V 0,03 0,04
ЕВРО III и IV 0,04 0,05
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05
ЕВРО V 0,07 0,07
ЕВРО III и IV 0,08 0,08
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10
       
 

Товарен автомобил

над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10
ЕВРО V 0,12 0,11
ЕВРО III и IV 0,16 0,15
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19
       

 

Ще бъдат проведени тестове в продължение на три месеца, считано от месец март до месец  юни 2020 г.

 

След изтичането на тримесечния срок на тестването ще бъде проведена допълнителна среща с министър –председателя, на която ще бъдат отчетени резултатите.

 

 

На този етап няма да бъдат осъществени протестните действия, планирани за 13 януари 2020 г.

 

Тежкотоварните автомобили и автобуси следва да бъдат оборудвани с бордови устройства или чрез GPS –oператори в срок до 29 февруари 2020 г. , за да може да стартира търговската експлоатация на системата от 1 март 2020 г.