Във връзка с официално запитване, отправено от Съюза на международните превозвачи до Федералната служба за товарни превози в Германия, относно начина на доказване на редовната седмична почивка, прекарана в наети помещения или бази на превозвачите, Ви уведомяваме, че е получен официален отговор от институцията.

Повече информация четете в секция “Новини за членове”