Във връзка със заседание на Съвета на Европа, формат „Заетост и социална политика”, проведено на 23 октомври 2017 г. в гр. Люксембург, Ви информираме, че от страна на Съюза на международните превозвачи бе отправено официално запитване до Министерството на труда и социалната политика. В него от сдружението се настоява за информация относно резултатите и постигнатите съгласия, както и конкретните текстове от нормативната база, които са обсъждани и ревизирани на заседанието.

По-важните моменти от отговора на министерството можете да прочетете в секция “Новини за членове”