По линия на международния обмен, в администрацията на Съюза на международните превозвачи постъпи информация, според която полското Министерство на инфраструктурата е издало Наредба на 19 юни 2019 г., подписана от министъра на инфраструктурата, за изменение на наредбата за периодичните ограничения и забрани за движение на някои видове превозни средства по пътищата в Полша.

Забраната за движение се прилага за превозни средства с максимално тегло над 12 тона на територията на цялата страна (с изключение на автобусите) и ще важи от 21 юни 2019 г. до последната неделя преди започване на учебната година (1 септември 2019 г.), в следните дни и часове:

– в петък от 18:00 до 22:00 ч.
– в събота от 08:00 до 14:00 ч.
– в неделя от 08:00 до 22:00 ч.,
а също и на:
∙ 20 юни 2019 г. от 08:00 до 22:00 часа,
∙ 14 август 2019 г. от 18:00 до 22:00 часа,
∙ 15 август 2019 г. от 08:00 до 22:00 часа.

Изключения от забраните:

1. Превозни средства, връщащи се от чужбина с цел да завършат превоза или пътуващи до получателя на товара с регистрирано седалище в Полша.
2. Превозни средства, които са влезли на територията на Полша преди датата или часа на забраната, могат да пътуват до 50 км от граничния пункт, както и превозни средства, намиращи се в граничната зона, които чакат да напуснат територията на Полша.
3. Превозни средства, участващи в комбинирани превози.
4. Превозни средства, превозващи лесноразваляеми стоки или хранителни продукти, които представляват значителна част от общия товар или заемат значителна част от обема на товарното помещение.
5. Превозни средства, използвани за превоз на лекарства и медицински консумативи.
6. Превозни средства, използвани за превоз на живи животни.

Снимка на Съюз на международните превозвачи / Union of International Haulers.